predplatne.html

Vydavatel časopisu


Rašelina a.s.

Na Pískách 488

392 01 Soběslav

Tel.:  +420 381 205 319

         +420 381 205 336

Fax:  +420 381 205 320

redakce@zahradnickakucharka.cz

Předplatné si můžete objednat na adrese:


SEND Předplatné spol. s.r.o.

Ve Žlíbku 1800/77

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Tel.: +420 225 985 225,

Fax: +420 225 341 425

e-mail: send@send.cz, www.send.cz

Registrace: MK ČR E 17758

JIŽ BRZY U VÁS

KONTAKT

All rights reserved Rašelina a.s., © Copyright 2010